Jesteś tutaj:

polityka cookie

OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Celem Administratora jest odpowiednie informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu odv.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego odv.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie gryfnenabytki.pl jest:

MACIEJ KRZEMIEŃ MebloMiś ul. Morawa 47, 40-353 Katowice gm. Katowice, woj. ŚLĄSKIE, NIP: 9542662009 (zwany dalej jako „Administrator”)

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik świadomie akceptuje, że Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, natomiast w niektórych przypadkach opisanych w tym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zmienić wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik świadomie akceptuje, że Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, natomiast w niektórych przypadkach opisanych w tym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zmienić wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Nazwa firmy,
 • Temat,
 • Treść wiadomości,
 • Informacje na temat zamówionych produktów,
 • Informacje dotyczące adresu dostawy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania danych przez Administratora dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

PRZEDSTAWIANIA UŻYTKOWNIKOWI OFERT HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika serwisu i udostępnionych przez niego za pośrednictwem Serwisu jest komunikacja handlowo-marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie najlepszych ofert Użytkownikowi drogą elektroniczną.

PRZEDSTAWIANIA UŻYTKOWNIKOWI OFERT HANDLOWYCH W KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem Serwisu jest komunikacja handlowo-marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie najlepszych ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzach kontaktowych, w formularzach zamówień również w następujących celach:

 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji handlowo-marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji (np. na przesyłanie informacji handlowo-marketingowej drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych w zależności od wyboru Użytkownika.

Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu:

 • obsługę księgową Serwisu (dane na dowodach zakupu i fakturach),
 • usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
 • automatyzacji newsletter (e-mail, imię),
 • dane osobowe osób korzystających z Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem danych analitycznych google.

PRAWA UŻYTKOWNIKA KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych oraz ich korektę.Użytkownik również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: kontakt[@]gryfnenabytki.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu: Utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika, optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne oraz stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

as przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wprowadził możliwie najlepsze środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Stosowane przez Administratora systemy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji widoczna na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, rekomenduje się Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu lub Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie poprawki do powyższego zapisu. Aktualna polityka prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu. Administrator zaleca zapoznanie się z aktualnie obowiązującą polityką prywatności.

Ostatnia aktualizacja dokumentu 2021-02-02